Het tijdschrift / nr. 2/2022

2022-08-01T13:30:40+02:005 mei 2022|Non classé|

Dit tweede nummer van 2022 begint met 1 bericht aan onze lezers, 1 cursiefje (F(r)acture numérique), gaat verder met 2 doctrinale bijdragen (Geldt een standstill-verplichting voor het recht op de toegang tot de rechter, Le droit à la dignité humaine des demandeurs d’asile ne souffre pas d’exception), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en gewone hoven en rechtbanken) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie : Michiel Commère

505, 2022

Bericht aan onze lezers

Non classé|

Bericht aan onze lezers We zijn overgegaan tot een doorlopende paginering per jaar van de artikelen die in elk van de vier jaarlijkse nummers verschijnen, in overeenstemming met de praktijk in de meeste juridische [...]

505, 2022

Grondwettelijk Hof, 13 januari 2022

Justitie|

Bij vonnis van 22 oktober 2019 worden Y. F. en J. H. door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de tenlastelegging van het toebrengen aan K. L. van opzettelijke verwondingen of slagen met een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg. [...]

505, 2022

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 8 april 2021

Recht op wonen|

G.-T. zijn sociale huurders. Een bijlage van de schriftelijke overeenkomst laat toe dat de sociale verhuurder (WOONST) de persoonsgegevens van G.-T. kan gebruiken om na te gaan of zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor een sociale woning. G.-T. hebben ook schriftelijk verklaard dat zij geen “bezitters” zijn van enig onroerend goed. [...]

Go to Top