Bericht aan onze lezers

We zijn overgegaan tot een doorlopende paginering per jaar van de artikelen die in elk van de vier jaarlijkse nummers verschijnen, in overeenstemming met de praktijk in de meeste juridische tijdschriften. Deze paginering zal toegepast worden vanaf het eerste nummer van het jaar 2022. Hierdoor zal nauwkeuriger kunnen worden verwezen naar de online geplaatste artikelen.

Het tweetalige karakter van ons online tijdschrift vereist dat de artikelen afzonderlijk worden gepagineerd voor het Frans en het Nederlands, waarbij de artikelen in hun geheel worden gepubliceerd in de taal waarin zij zijn geschreven en alleen het onderwerp zijn van een samenvatting in de andere taal. U zult hier dus rekening mee moeten houden naargelang u een artikel in zijn Nederlandse of Franse versie citeert, door bijvoorbeeld te kiezen voor “Tijdschrift Grondrechten en armoede, x/2022, blz. 45 tot 62” of voor “Revue Droits fondamentaux et pauvreté, x/2022, blz. 85 t/m 92”.

Voor de redactieraad,
Marie Spasiano
Verantwoordelijk voor de online editie

Lees het bericht in een andere taal :