Welcome2022-08-01T13:55:08+02:00
 • Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

  1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

 • Van arrestatie tot gevangenis: wie begrijpt zijn rechten?

  Het begrijpen van je rechten is de eerste stap richting een betere toegang tot justitie. Droits Quotidiens werkt daar al sinds meer dan 20 jaar aan. Dit artikel gaat over twee projecten rond het verduidelijken van documenten die worden gegeven aan gearresteerde personen en personen in detentie. [...]

 • De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

  Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

 • Gezondheidsongelijkheid binnen de obesitaspandemie

  Al enkele jaren wordt er gewaarschuwd voor een obesitaspandemie als een grote bedreiging voor onze gezondheid, waar ook een enorm kostenplaatje aan verbonden is. Obesitas is echter meer dan alleen een gezondheidsprobleem en een grote kostenpost, het is ook een sociale kwestie. [...]

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens

  De heer Kovačević, die een mentale beperking heeft, wordt door een rechterlijke beslissing als handelingsonbekwaam beschouwd. Handelingsonbekwaamheid heeft tot gevolg dat een persoon zijn rechten niet meer zelf kan uitoefenen. De heer Kovačević dient daartegen een klacht in bij het Kroatische Grondwettelijk Hof, dat hem in het gelijk stelt en de beslissing over zijn handelingsonbekwaamheid vernietigt. Maar het verzoek van de heer Kovačević om de kosten voor het instellen van de klacht terug te betalen wordt afgewezen. In de wet staat immers dat de partijen die een klacht indienen bij het Grondwettelijk Hof hun eigen kosten betalen, tenzij datzelfde Hof er anders over beslist. [...]

 • Grondwettelijk Hof, 10 februari 2022

  Dit arrest van het Grondwettelijk Hof betreft de controle door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) op de naleving van de regelgeving inzake dringende medische hulp door de arts die deze hulp verleent. [...]

 • Hof van beroep Brussel, 3 juni 2021

  Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van augustus 2010 [...]

 • Hof van beroep Brussel, 28 oktober 2021

  Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van juli 2012 tot mei 2016 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. [...]

 • Hof van beroep Gent, 10 septembre 2021

  Het hof van beroep veroordeelt de beklaagde voor het strafbare verhuren van een ongeschikte en onbewoonbare woning aan de burgerlijke partij van februari 2014 tot januari 2017. [...]

 • Hof van beroep Gent, 17 septembre 2021

  WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, werd door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 7 januari 2020 strafrechtelijk veroordeeld voor het verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – [...]

 • Hof van beroep Gent, 17 december 2021

  Het hof van beroep veroordeelt de beklaagde voor het strafbare verhuren van twee ongeschikte en onbewoonbare woningen in een pand van september 2017 tot januari 2020. [...]

 • Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 14 juni 2021

  Deze zaak gaat over het niet nakomen door de huurder van de huurgelden (725€ per maand) die hij verschuldigd is aan de eigenaar/verhuurder van het appartement. Deze laatste vordert de betaling van de huurachterstallen vermeerderd met een wederhuringsvergoeding, en de ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst. [...]

 • Correctionele rechtbank Luik, 20 mei 2022

  Een man heeft bekend dat hij twee flesjes parfum heeft gestolen. Tijdens zijn arrestatie, spuugde hij twee keer in de richting van een bewaker. Hij geeft ook toe heroïne te hebben gerookt. [...]

 • Wetgeving (2022/3) : verschenen in het Belgisch Staatsblad tussen 1 april en 30 juni 2022

  Lees het artikel in een andere taal: > Download het artikel in pdf-formaat Terug naar de samenvatting van tijdschrift nr. [...]

Zie alle artikelen

Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

Van arrestatie tot gevangenis: wie begrijpt zijn rechten?

Het begrijpen van je rechten is de eerste stap richting een betere toegang tot justitie. Droits Quotidiens werkt daar al sinds meer dan 20 jaar aan. Dit artikel gaat over twee projecten rond het verduidelijken van documenten die worden gegeven aan gearresteerde personen en personen in detentie. [...]

De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

Zie alle artikelen

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Zie alle uitgaven

Het tijdschrift / nr. 4/2022

1 augustus 2022|

Komt uit in oktober 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 4/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede. [...]

Het tijdschrift / nr. 3/2022

1 augustus 2022|

Dit derde nummer van 2022 begint met 1 cursiefje, gaat verder met 3 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Het tijdschrift / nr. 4/2022

1 augustus 2022|

Komt uit in oktober 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 4/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede. [...]

Het tijdschrift / nr. 3/2022

1 augustus 2022|

Dit derde nummer van 2022 begint met 1 cursiefje, gaat verder met 3 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Zie alle uitgaven

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Het tijdschrift / nr. 4/2022

1 augustus 2022|

Komt uit in oktober 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 4/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede. [...]

Het tijdschrift / nr. 3/2022

1 augustus 2022|

Dit derde nummer van 2022 begint met 1 cursiefje, gaat verder met 3 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Zie alle uitgaven

Zoek een artikel of een nummer per thema

Zoek een artikel per thema

Actualiteiten

Go to Top