Welcome2022-05-11T10:38:25+02:00
 • Bericht aan onze lezers

  Bericht aan onze lezers We zijn overgegaan tot een doorlopende paginering per jaar van de artikelen die in elk van de vier jaarlijkse nummers verschijnen, in overeenstemming met de praktijk in de meeste juridische [...]

 • Cursiefje van Jean-Paul Snappe

  Nadine, 70 jaar oud en enkele weken geleden weduwe geworden, worstelt nog steeds met de vele zaken die geregeld moeten worden naar aanleiding van de dood van haar echtgenoot Jean. [...]

 • Geldt een standstill-verplichting voor het recht op de toegang tot de rechter?

  Het Steunpunt tot bestrijding van armoede schrijft in zijn advies van 9 juni 2020 terecht dat juridische bijstand een van de rechten is die bijdraagt aan het recht op een menswaardig leven. [...]

 • Samenvatting: «Le droit à la dignité humaine des demandeurs d’asile ne souffre pas dexception»

  De Belgische Staat en het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) zijn onlangs in kort geding veroordeeld omdat zij asielzoekers niet in staat hebben gesteld de vluchtelingenstatus aan te vragen in België. [...]

 • Grondwettelijk Hof, 9 december 2021

  Op 15 februari 2018 verkreeg de verwerende partij voor de vrederechter de subsidiaire beschermingsstatus. [...]

 • Grondwettelijk Hof, 13 januari 2022

  Bij vonnis van 22 oktober 2019 worden Y. F. en J. H. door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de tenlastelegging van het toebrengen aan K. L. van opzettelijke verwondingen of slagen met een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg. [...]

 • Grondwettelijk Hof, 20 januari 2022

  Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg wordt geconfronteerd met een delicate situatie: hij moet een verweerder veroordelen tot het betalen van de rolrechten omdat deze in het ongelijk wordt gesteld. [...]

 • Grondwettelijk Hof, 3 februari 2022

  De vrederechter van het kanton Aarlen stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in verband met juridische tweedelijnsbijstand. [...]

 • Hof van Cassatie, 4 oktober 2021

  Het arrest betreft een geschil tussen een man die illegaal in België verblijft en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). [...]

 • Arbeidshof Gent, 3 december 2021

  De besluiten van de Vlaamse Regering, die het decreet persoonsvolgende financiering uitvoeren en die de transitie regelen van een subsidiëring van voorzieningen naar persoonsvolgend budgetten, leiden tot een aanzienlijke achteruitgang van de sociale bescherming voor de persoon met een handicap. [...]

Zie alle artikelen

Cursiefje van Jean-Paul Snappe

Nadine, 70 jaar oud en enkele weken geleden weduwe geworden, worstelt nog steeds met de vele zaken die geregeld moeten worden naar aanleiding van de dood van haar echtgenoot Jean. [...]

Zie alle artikelen

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Zie alle uitgaven

Het tijdschrift / nr. 3/2022

5 mei 2022|

Komt uit in juli 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 3/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede [...]

Het tijdschrift / nr. 2/2022

5 mei 2022|

Dit tweede nummer van 2022 begint met 1 bericht aan onze lezers, 1 cursiefje, gaat verder met 2 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier! [...]

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Het tijdschrift / nr. 3/2022

5 mei 2022|

Komt uit in juli 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 3/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede [...]

Het tijdschrift / nr. 2/2022

5 mei 2022|

Dit tweede nummer van 2022 begint met 1 bericht aan onze lezers, 1 cursiefje, gaat verder met 2 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier! [...]

Zie alle uitgaven

Laatste uitgaven

Het tijdschrift Grondrechten en armoede is volledig gewijd aan de relatie tussen armoede en de eerbiediging van de grondrechten, en strekt zich uit tot verschillende takken van het recht in België. Het is tweetalig. Het is gericht tot een breder publiek dan enkel praktijk- en andere juristen.

Het tijdschrift / nr. 3/2022

5 mei 2022|

Komt uit in juli 2022! Schrijf u in op onze nieuwsbrief (onderaan deze site) om op de hoogte te blijven van de publicatie van nummer 3/2022 van het tijdschrift Grondrechten en armoede [...]

Het tijdschrift / nr. 2/2022

5 mei 2022|

Dit tweede nummer van 2022 begint met 1 bericht aan onze lezers, 1 cursiefje, gaat verder met 2 doctrinale bijdragen, brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier! [...]

Zie alle uitgaven

Zoek een artikel of een nummer per thema

Zoek een artikel per thema

Actualiteiten

Go to Top