De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

2022-11-04T11:53:59+01:001 augustus 2022|Menselijke waardigheid, Recht op wonen|

Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

Hof van beroep Brussel, 3 juni 2021

2022-11-04T11:52:13+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van augustus 2010 tot juni 2014 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. Lees het artikel in [...]

Hof van beroep Brussel, 28 oktober 2021

2022-11-04T11:51:45+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van juli 2012 tot mei 2016 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. [...]

Hof van beroep Gent, 17 septembre 2021

2022-11-04T11:50:53+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, werd door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 7 januari 2020 strafrechtelijk veroordeeld voor het verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – woningen die niet voldeden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (thans artikel [...]

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 14 juni 2021

2022-11-04T11:49:51+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

Deze zaak gaat over het niet nakomen door de huurder van de huurgelden (725€ per maand) die hij verschuldigd is aan de eigenaar/verhuurder van het appartement. Deze laatste vordert de betaling van de huurachterstallen vermeerderd met een wederhuringsvergoeding, en de ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst. [...]

Go to Top