Samenvatting: «Le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution en droit de la sécurité sociale. Balises et perspectives.»

2022-11-04T11:59:34+01:004 november 2022|Culturele rechten, Economische rechten, Menselijke waardigheid, Sociale rechten, Voorpagina|

Op basis van de rechtspraktijk van de auteurs is de bijdrage gewijd aan de contouren van de standstill-verplichting die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet in het contentieux van de sociale zekerheid. [...]

Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders: over het recht op privacy en de verhaalbaarheid van de kosten

2022-12-29T20:37:05+01:003 november 2021|Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter te 3de Kanton Antwerpen van 5 december 2019 betreft een betwisting van een sociale wooneenheid die door een sociale huisvestingsinstantie aan een persoon werd toegewezen, hoewel die eigenaar was van een woning in het buitenland. De Vlaamse Wooncode staat niet toe dat een sociale woning wordt verkregen door een aanvrager die in België of in het buitenland onroerend goed bezit. [...]

De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger. Een bespreking van het proefschrift van dr. Margot Van Leuvenhaege

2022-12-29T20:36:52+01:003 november 2021|Justitie, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Deze bijdrage bespreekt het doctoraatsonderzoek van Margot Van Leuvenhaege dat zij in december 2020 verdedigde in volle coronatijd aan de Universiteit van Antwerpen onder het promotorschap van Prof. Em. Dr. Bernard Hubeau. De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger luidt de titel van haar onderzoek. [...]

Go to Top