Cursiefje van Alexis Versele, «Een behoorlijke huisvesting als grondrecht voor iedereen blijven waarborgen»

2023-10-21T08:31:26+02:0031 mei 2023|Economische rechten, Gezondheidzorg, Klimaat / Milieu, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

In het cursiefje beschrijft een bezorgde Alexis Versele het voorstel van Kamerlid Sander Loones (N-VA) met betrekking tot wat hij een "volksberoep" noemt, dat op de agenda van het N-VA-congres van zaterdag 13 mei 2023 stond. [...]

Bernard Hubeau’s zoektocht naar rechtvaardigheid, recht en onrecht bij Albert Camus

2023-10-21T08:31:45+02:0031 mei 2023|Economische rechten, Menselijke waardigheid, Politieke rechten, Sociale rechten|

Als een boek over Albert Camus dat 622 pagina’s telt, voor u ligt, rijst onmiddellijk de vraag: waarom? Waarom een boek schrijven over een auteur die zelf veel heeft geschreven en waarover er al meer inkt op papier is gevloeid dan hijzelf ooit had gekund. Wie de auteur van dit boek over Camus een beetje kent, zal niet verbaasd opkijken. Bernard Hubeau ademt al jaren de geest van Camus uit. [...]

Vredegerecht Gent (IV), 10 februari 2023

2023-10-21T08:32:45+02:0031 mei 2023|Justitie, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

In het artikel 1344octies Gerechtelijk Wetboek is opgenomen dat iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed in geval van volstrekte noodzakelijkheid bij eenzijdig verzoekschrift neergelegd op de griffie van het vredegerecht een vordering kan inleiden tot uithuiszetting uit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken.

Aandacht voor mens(beeld)en bij (rechterlijk) beleid. Nederlandse sense of urgency als (her)aanknopingspunt bij Belgische inclusiebevorderingstraditie

2023-06-08T08:31:37+02:0028 februari 2023|Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Nederland) illustreert via sociaal-psychologische inzichten hoe beleidsmakers zich vaak onbewust zijn van hun overigens vaak stereotypische mensbeelden waarmee zij aan de slag gaan. [...]

Samenvatting: «Le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution en droit de la sécurité sociale. Balises et perspectives.»

2023-02-28T15:42:58+01:004 november 2022|Culturele rechten, Economische rechten, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Op basis van de rechtspraktijk van de auteurs is de bijdrage gewijd aan de contouren van de standstill-verplichting die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet in het contentieux van de sociale zekerheid. [...]

Go to Top