Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

2022-11-04T11:44:44+01:001 augustus 2022|Familie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid|

1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 16 juni 2021

2022-12-29T20:36:04+01:003 november 2021|Familie, Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De rechtbank deed op 16 juni 2021 uitspraak in twee sociale strafzaken. In de eerste zaak werden de twee beklaagden strafrechtelijk vervolgd voor het ontvangen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende een bepaalde periode telkens als gerechtigde met gezinslast terwijl zij in werkelijkheid samenwoonden (I). In de tweede zaak werd de beklaagde strafrechtelijk vervolgd voor het bekomen van leefloon en steun gedurende een bepaalde periode ingevolge het nalaten van het afleggen van correcte verklaringen inzake de gezinssamenstelling (onaangegeven samenwoonst) en inzake financiële steun t.a.v. haar en haar gezin. De beklaagde had zich voorgedaan als alleenstaand gezinshoofd om zo een hogere OCMW-tussenkomst te kunnen ontvangen terwijl ze in werkelijkheid nog steeds sociaal als financieel door haar ex-partner ondersteund werd (II). [...]

Correctionele rechtbank van Luik, 25 februari 2021

2022-12-29T20:29:26+01:0029 juli 2021|Administratie, Familie, Justitie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Het vonnis illustreert de grote onmacht die mensen in extreme armoede moeten ondergaan wanneer zij afhankelijk zijn van een bureaucratie die zo (dis-)functioneert dat hun grondrechten worden ontzegd. Dit moet wel leiden tot onbegrip, vernedering, hulpeloosheid en zelfs tot hevige reacties uit wanhoop. [...]

Het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing

2022-12-29T20:24:12+01:0029 april 2021|Familie|

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van het Cahier over het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing, een rechtspraakonderzoek door het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Al meer dan 30 jaar behandelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens situaties inzake plaatsing en het behoud van de band tussen ouder en kind. Aan de hand van een exhaustieve studie van deze rechtspraak hebben we geprobeerd om daaruit de belangrijkste principes te destilleren. Deze principes tonen aan dat een overheid uiterst voorzichtig te werk moet gaan in deze gevoelige materie en dient te handelen vanuit een ultieme doelstelling: de hereniging van het gezin. [...]

Go to Top