In haar recente Memorandum 2024 getiteld “Pour un accès à une alimentation de qualité pour tou·te·s”, schat de Concertation aide alimentaire, geleid door de Fédération des services sociaux, dat meer dan 600.000 mensen gebruik maken van voedselhulp in België, waarvan iets minder dan 300.000 in het Waals Gewest. Deze cijfers stijgen gestaag en baren werknemers steeds meer zorgen. Er staat dus veel op het spel en het fundamentele recht op voedsel moet een antwoord krijgen dat aangepast is aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

Dit artikel, geschreven door Luc Donnay, voorzitter van de vzw Aide alimentaire, stelt verschillende oplossingen voor om deze hulp doeltreffender te maken in het Waals Gewest en toont hoe de erkenning door het Gewest van de logistieke platformen voor voedselhulp die de laatste jaren zijn ontstaan, een gepast en nuttig antwoord kunnen zijn.

Lees het volledige cursiefje in de oorspronkelijke taal: