Aandacht voor mens(beeld)en bij (rechterlijk) beleid. Nederlandse sense of urgency als (her)aanknopingspunt bij Belgische inclusiebevorderingstraditie

2023-02-28T15:45:20+01:0028 februari 2023|Menselijke waardigheid, Sociale rechten, Voorpagina|

Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Nederland) illustreert via sociaal-psychologische inzichten hoe beleidsmakers zich vaak onbewust zijn van hun overigens vaak stereotypische mensbeelden waarmee zij aan de slag gaan. [...]

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 8 december 2022

2023-02-28T15:45:20+01:0028 februari 2023|Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Voorpagina, Vreemdelingen|

Ten tijde van de feiten konden asielzoekers die zonder onderdak in Frankrijk aankwamen, niet genieten van het opvangsysteem dat normaal voor hen bestemd is, noch een plaats in noodopvang krijgen. Zij hebben bij de administratieve rechtbank van Toulouse een kort geding aangespannen om de administratie te gelasten hen onderdak te bieden. [...]

Samenvatting: «Le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution en droit de la sécurité sociale. Balises et perspectives.»

2023-02-28T15:42:58+01:004 november 2022|Culturele rechten, Economische rechten, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Op basis van de rechtspraktijk van de auteurs is de bijdrage gewijd aan de contouren van de standstill-verplichting die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet in het contentieux van de sociale zekerheid. [...]

Go to Top