Europees Hof voor de Rechten van de Mens

2022-11-04T11:53:08+01:001 augustus 2022|Gezondheidzorg, Justitie, Menselijke waardigheid|

De heer Kovačević, die een mentale beperking heeft, wordt door een rechterlijke beslissing als handelingsonbekwaam beschouwd. Handelingsonbekwaamheid heeft tot gevolg dat een persoon zijn rechten niet meer zelf kan uitoefenen. De heer Kovačević dient daartegen een klacht in bij het Kroatische Grondwettelijk Hof, dat hem in het gelijk stelt en de beslissing over zijn handelingsonbekwaamheid vernietigt. Maar het verzoek van de heer Kovačević om de kosten voor het instellen van de klacht terug te betalen wordt afgewezen. In de wet staat immers dat de partijen die een klacht indienen bij het Grondwettelijk Hof hun eigen kosten betalen, tenzij datzelfde Hof er anders over beslist. [...]

Grondwettelijk Hof, 13 januari 2022

2022-08-01T13:44:57+02:005 mei 2022|Justitie|

Bij vonnis van 22 oktober 2019 worden Y. F. en J. H. door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de tenlastelegging van het toebrengen aan K. L. van opzettelijke verwondingen of slagen met een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg. [...]

Grondwettelijk Hof, 20 januari 2022

2022-08-01T13:47:21+02:005 mei 2022|Justitie|

Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg wordt geconfronteerd met een delicate situatie: hij moet een verweerder veroordelen tot het betalen van de rolrechten omdat deze in het ongelijk wordt gesteld. Lees het artikel in een andere taal : > Download het artikel in [...]

Go to Top