Samenvatting: «Le droit à la dignité humaine des demandeurs d’asile ne souffre pas dexception»

2022-05-05T15:54:17+02:005 mei 2022|Justitie, Menselijke waardigheid, Politieke rechten, Recht op wonen, Sociale rechten, Voorpagina, Vreemdelingen|

De Belgische Staat en het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) zijn onlangs in kort geding veroordeeld omdat zij asielzoekers niet in staat hebben gesteld de vluchtelingenstatus aan te vragen in België. [...]

Grondwettelijk Hof, 13 januari 2022

2022-05-05T15:58:33+02:005 mei 2022|Justitie, Voorpagina|

Bij vonnis van 22 oktober 2019 worden Y. F. en J. H. door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de tenlastelegging van het toebrengen aan K. L. van opzettelijke verwondingen of slagen met een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg. [...]

Grondwettelijk Hof, 10 juni 2021

2022-05-05T15:14:56+02:0030 januari 2022|Justitie|

De “Ordre des barreaux francophones et germanophone”, de vzw “Syndicat des Avocats pour la Démocratie”, de vzw “L’Atelier des Droits Sociaux”, de vzw “Belgisch Netwerk Armoedebestrijding”, de vzw “Réseau wallon de lutte contre la pauvreté”, de vzw “Ligue des droits humains” en de vzw “Association Syndicale des Magistrats” vorderen de vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 14 oktober 2018 “tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen” (B.S. 20 december 2018). [...]

Go to Top