Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 11 oktober 2021

2023-03-01T16:18:38+01:0030 januari 2022|Gezondheidzorg|

Hoewel de toekenning van de uitkering waarin is voorzien bij de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt opgeschort gedurende de periode waarin de houder ervan het voorwerp uitmaakt van een detentiemaatregel, heeft een gedetineerde die voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt, er belang bij dat hij zijn toekomstige bestaansmiddelen kan aantonen, zonder dat hij bij zijn invrijheidstelling extra stappen moet ondernemen. [...]

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

2023-03-01T14:29:46+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Go to Top