De Vlaamse sociale bescherming is een extra bescherming bovenop de sociale zekerheid voor wie veel zorg nodig heeft. Het betreft een verplichte verzekering bestaande uit verschillende tegemoetkomingen, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor personen met een handicap.

Lees de samenvatting in een andere taal: