Al enkele jaren wordt er gewaarschuwd voor een obesitaspandemie als een grote bedreiging voor onze gezondheid, waar ook een enorm kostenplaatje aan verbonden is. Obesitas is echter meer dan alleen een gezondheidsprobleem en een grote kostenpost, het is ook een sociale kwestie.

Lees het commentaar in een andere taal: