De besluiten van de Vlaamse Regering, die het decreet persoonsvolgende financiering uitvoeren en die de transitie regelen van een subsidiëring van voorzieningen naar persoonsvolgend budgetten, leiden tot een aanzienlijke achteruitgang van de sociale bescherming voor de persoon met een handicap.

Lees de samenvatting in een andere taal :