Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) deelde met een brief van 2 januari 2017 aan D.H. mee dat de ondersteuning waarop zij tot dan gerechtigd was via een door het VAPH vergunde zorgaanbieder met ingang van 1 januari 2017 werd omgezet in een persoonsvolgend budget van 40.080,67 euro of 49,04 personeelspunten.

Lees de samenvatting in een andere taal: