Het arrest betreft een geschil tussen een man die illegaal in België verblijft en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Lees de samenvatting in een andere taal :