Dit arrest van het Grondwettelijk Hof betreft de controle door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) op de naleving van de regelgeving inzake dringende medische hulp door de arts die deze hulp verleent.

Lees de samenvatting in een andere taal :