Brusselse vrederechters komen in opstand tegen het wintermoratorium. Brusselse vrederechters komen in opstand tegen het wintermoratorium. Deze rechters nemen de kritiek over van de afdeling wetgeving van de Raad van State tegen de ordonnantie die het verbod op huisuitzettingen in de winter invoert, en hebben prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof wegens schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie samengelezen met het eigendomsrecht van de verhuurders. Het antwoord dat het Grondwettelijk Hof zal geven op deze vragen – en het lot dat het zal voorbehouden aan het verzoekschrift tot nietigverklaring dat tegen hetzelfde moratorium is ingesteld door het Nationale Eigenaarssyndicaat – is van het grootste belang voor zowel verhuurders als huurders.

Lees het commentaar in de oorspronkelijke taal: