In een vrije opinie verschenen in “Le Soir” en in de “Standaard” op 20 september verzetten een dertigtal professoren in de rechten (in het bijzonder grondwettelijk recht), die alle universiteiten van het land vertegenwoordigen, zich tegen: : “De federale regering (die) blijft (…) een elementaire regel van de democratie schenden: het respecteren van gerechtelijke beslissingen, de kern van de rechtsstaat.”

Lees het volledige cursiefje in de oorspronkelijke taal: