De vzw “Nationaal Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat” en vier verhuurders hebben een vordering tot opschorting en nietigverklaring ingesteld tegen het besluit van het Waalse Gewest van 22 september 2022 “betreffende de opschorting van de uitvoering van administratieve en gerechtelijke uitzettingsbesluiten” van 1 november 2022 tot 15 maart 2023.

Lees de samenvatting in een andere taal :