De vrederechter van het kanton Aarlen stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in verband met juridische tweedelijnsbijstand.

Lees de samenvatting in een andere taal :