Op 15 februari 2018 verkreeg de verwerende partij voor de vrederechter de subsidiaire beschermingsstatus.

Lees de samenvatting in een andere taal :