Op 15 februari 2018 verkreeg de verwerende partij voor de vrederechter de subsidiaire beschermingsstatus.

Lees het artikel in een andere taal :