Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg wordt geconfronteerd met een delicate situatie: hij moet een verweerder veroordelen tot het betalen van de rolrechten omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Lees de samenvatting in een andere taal :