Het tijdschrift / nr. 1/2023

2023-02-28T15:57:32+01:0028 februari 2023|Non classé|

Dit eerste nummer van 2023 begint met 1 cursiefje (Het recht op een schoon en gezond leefmilieu erkend als universeel mensenrecht. Ook een kwestie van armoedebestrijding?), gaat verder met 4 doctrinale bijdragen (Nota arrest; Verslag van de speciale rapporteur over mensenrechten en extreme armoede: verbod op discriminatie op grond van sociaaleconomische achterstand: een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede; Aandacht voor mens(beeld)en bij (rechterlijk) beleid. Nederlandse sense of urgency als (her)aanknopingspunt bij Belgische inclusiebevorderingstraditie; Digitalisering van de overheid: kan de burger nog volgen?), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Grondwettelijk Hof en Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie : Michiel Commère

2802, 2023

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 8 december 2022

Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Vreemdelingen|

Ten tijde van de feiten konden asielzoekers die zonder onderdak in Frankrijk aankwamen, niet genieten van het opvangsysteem dat normaal voor hen bestemd is, noch een plaats in noodopvang krijgen. Zij hebben bij de administratieve rechtbank van Toulouse een kort geding aangespannen om de administratie te gelasten hen onderdak te bieden. [...]

Go to Top