Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Nederland) illustreert via sociaal-psychologische inzichten hoe beleidsmakers zich vaak onbewust zijn van hun overigens vaak stereotypische mensbeelden waarmee zij aan de slag gaan.

Lees het commentaar in een andere taal: