Verbod op discriminatie op grond van sociaaleconomische achterstand: een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede

In dit verslag onderzoekt de speciale rapporteur voor mensenrechten en extreme armoede, Olivier De Schutter, de mechanismen van discriminatie tegen mensen in armoede en hoe dit kan worden bestreden. Hij pleit voor een versterking van de antidiscriminatiekaders om discriminatie op grond van sociaaleconomische achterstand effectief te verbieden en komt tot concrete aanbevelingen.

Lees het verslag in een andere taal: