Het Arbeidshof van Luik had prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over de situatie van een begunstigde van een invaliditeitsuitkering: deze begunstigde ontvangt niet langer een inkomensvervangende uitkering, maar alleen een integratie-uitkering, aangezien de belastingaftrek voor eigen en alleenstaande woning is vervangen door een belastingvermindering.

Lees de samenvatting in een andere taal: