Het tijdschrift / nr. 4/2021

2023-01-10T09:06:25+01:003 november 2021|Non classé|

Dit vierde nummer van 2021 begint met 6 doctrinale bijdragen (Covid et handicaps au prisme des institutions et de la désinstitutionalisation, La misère, violation des droits de l’homme : une très longue marche, Réussir la transition écologique en luttant contre la pauvreté: la relance durable et juste comme un espace à quatre dimensions, Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders: over het recht op privacy en de verhaalbaarheid van de kosten, De averechtse effecten van onze drugsaanpak – een ‘Unhappy Birthday’, De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger. Een bespreking van het proefschrift van dr. Margot Van Leuvenhaege), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Europees Hof voor de Rechten van de Mens en gewone hoven en rechtbanken) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie: Michiel Commère

311, 2021

Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders: over het recht op privacy en de verhaalbaarheid van de kosten

Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter te 3de Kanton Antwerpen van 5 december 2019 betreft een betwisting van een sociale wooneenheid die door een sociale huisvestingsinstantie aan een persoon werd toegewezen, hoewel die eigenaar was van een woning in het buitenland. [...]

311, 2021

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Go to Top