X is een persoon met een handicap. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 voert een nieuw algemeen financieringskader in voor een persoonsgebonden financiële ondersteuning voor de zorg en de ondersteuning van personen met een handicap. Het decreet trad in werking op 1 april 2016. In het kader van de transitieregeling vermindert VAPH bij beslissing van 25 september 2019 het persoonsvolgend budget van X. Zij vraagt de vernietiging van deze beslissing aan de arbeidsrechtbank.

Lees de samenvatting in een andere taal: