De beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter te 3de Kanton Antwerpen van 5 december 2019 betreft een betwisting van een sociale wooneenheid die door een sociale huisvestingsinstantie aan een persoon werd toegewezen, hoewel die eigenaar was van een woning in het buitenland. De Vlaamse Wooncode staat niet toe dat een sociale woning wordt verkregen door een aanvrager die in België of in het buitenland onroerend goed bezit.

Lees het commentaar in een andere taal :