In een arrest van 1 april 2021 besluit het EHRM tot een schending van artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van het familieleven). In afwachting van een adoptiebeslissing wordt het een moeder verboden enig contact te hebben met haar dochters. De procedures slepen al meer dan drie jaar aan.

Lees de samenvatting in een andere taal: