Op 14 april 2021 velt de 16de kamer van de Rechtbank van eerste aanleg in Luik een opmerkelijk vonnis. Een 48-jarige dakloze en aan alcohol verslaafde vrouw staat er terecht voor vijf verschillende kleine diefstallen, gepleegd tussen november 2020 en februari 2021.

Lees het commentaar in een andere taal :