De auteur schetst in zijn artikel enkele stappen van de lange weg naar de erkenning van extreme armoede als een schending van de fundamentele mensenrechten, zoals verkondigd en erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948.

Lees het volledige commentaar in de oorspronkelijke taal: