Deze studie tracht een overzicht te geven van de maatregelen die tijdens de gezondheidscrisis zijn genomen om invaliditeitssituaties te omkaderen.

Lees het volledige commentaar in de oorspronkelijke taal: