Het tijdschrift / nr. 3/2021

2023-01-10T09:05:04+01:0029 juli 2021|Non classé|

Dit derde nummer van 2021 begint met 1 cursiefje, gaat verder met 2 doctrinale bijdragen (l’automatisation des droits sociaux: une solution périlleuse pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux; Covid-19, expulsions domiciliaires, droit au logement et droit à la santé), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (gewone hoven en rechtbanken, Grondwettelijk Hof en Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie: Michiel Commère

2907, 2021

Cursiefje van Nona De Dier

Non classé, Vrouwen|

Onder de rubriek “thema’s”, die terug te vinden is op de website van het Tijdschrift voor Grondrechten en armoede, is geen aparte categorie voorzien die handelt over de specifieke problematiek van vrouwen in armoede. Toch heeft armoede een belangrijke gendergerelateerde component. [...]

2907, 2021

Samenvatting: “L’automatisation des droits sociaux : une solution périlleuse pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux”

Administratie, Justitie, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

Naar aanleiding van twee vonnissen van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel waarbij een onrechtmatig besluit tot weigering van een herhuisvestingsuitkering buiten toepassing werd verklaard, onderzoekt de auteur de automatisering van de sociale rechten vanuit het oogpunt van de toegankelijkheid ervan. [...]

Go to Top