Uit het door het Hof bevolen gedetailleerde maatschappelijk onderzoek volgt dat de huidige omstandigheden niet toelaten dat de ouders het ouderlijk gezag worden ontnomen over een kind dat in mei 2015 is geboren.

Lees de samenvatting in een andere taal :