Het vonnis illustreert de grote onmacht die mensen in extreme armoede moeten ondergaan wanneer zij afhankelijk zijn van een bureaucratie die zo (dis-)functioneert dat hun grondrechten worden ontzegd. Dit moet wel leiden tot onbegrip, vernedering, hulpeloosheid en zelfs tot hevige reacties uit wanhoop.

Lees de samenvatting in een andere taal :