In een arrest van 22 april 2021 (nr. 58/2021) heeft het Grondwettelijk Hof positief geantwoord op een prejudiciële vraag van de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant, afdeling Waver, betreffende de situatie van een buitenlands gezin dat illegaal in het land verblijft.

Lees de samenvatting in een andere taal :