Het Mensenrechtenhof buigt zich in deze zaak over de detentieomstandigheden in de periode van 20 mei tot 21 september 2018 waarover de verzoeker zich beklaagt.

Lees de samenvatting in een andere taal :