Het tijdschrift / nr. 2/2021

2023-01-10T09:03:29+01:0029 april 2021|Non classé|

Dit tweede nummer van 2021 begint met 2 cursiefjes, gaat verder met 4 doctrinale bijdragen (de bedelarij, de definities van armoede, de plaatsing van kinderen en de habeus corpus van geïnterneerden), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (gewone hoven en rechtbanken, Grondwettelijk Hof en Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie: Michiel Commère

Samenvatting


2904, 2021

Cursiefje van Anne-Emmanuelle Bourgaux

Non classé|

C’est le printemps. Dans le ciel des revues juridiques, entre un rayon de soleil et le 37e arrêté sur les mesures urgentes COVID-19, les cris d’une nouvelle née déchirent le ciel juridique belge: la revue Droits fondamentaux et Pauvreté est née. Impatientes et enjouées, trois bonnes fées sont penchées sur son berceau. [...]

2904, 2021

Grondwettelijk Hof, 25 februari 2021

Gezondheidzorg, Justitie, Menselijke waardigheid|

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, werd de wet van 20 december 2020 « houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 » aangenomen. Artikel 46 van die wet beoogt in principe een verbod voor geïnterneerden om in persoon te verschijnen voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij. [...]

Go to Top