Dit artikel biedt een beknopt overzicht van het Cahier over het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing, een rechtspraakonderzoek door het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Al meer dan 30 jaar behandelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens situaties inzake plaatsing en het behoud van de band tussen ouder en kind. Aan de hand van een exhaustieve studie van deze rechtspraak hebben we geprobeerd om daaruit de belangrijkste principes te destilleren. Deze principes tonen aan dat een overheid uiterst voorzichtig te werk moet gaan in deze gevoelige materie en dient te handelen vanuit een ultieme doelstelling: de hereniging van het gezin.

Lees het commentaar in een andere taal :