UNIA dagvaardde de VZW M wegens de schending van de antidiscriminatiewet en het Vlaamse gelijkenkansendecreet. Zij meent dat de VZW M niet alleen de hulpbehoevende moeders discrimineert, maar ook de vrijwilligers en de begeleidsters zowel zelf als bij associatie.

Lees de samenvatting in een andere taal: