Bij beschikking van 23 oktober 2020 heeft de kortgedingkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de vorderingen van de vzw Réseau wallon de lutte contre la pauvreté en de vzw Réseau belge de lutte contre la pauvreté ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Lees de samenvatting in een andere taal :