Grondwettelijk Hof, 10 juni 2021

2023-03-01T16:23:34+01:0030 januari 2022|Justitie|

De “Ordre des barreaux francophones et germanophone”, de vzw “Syndicat des Avocats pour la Démocratie”, de vzw “L’Atelier des Droits Sociaux”, de vzw “Belgisch Netwerk Armoedebestrijding”, de vzw “Réseau wallon de lutte contre la pauvreté”, de vzw “Ligue des droits humains” en de vzw “Association Syndicale des Magistrats” vorderen de vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 14 oktober 2018 “tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen” (B.S. 20 december 2018). [...]

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 11 oktober 2021

2023-03-01T16:18:38+01:0030 januari 2022|Gezondheidzorg|

Hoewel de toekenning van de uitkering waarin is voorzien bij de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt opgeschort gedurende de periode waarin de houder ervan het voorwerp uitmaakt van een detentiemaatregel, heeft een gedetineerde die voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt, er belang bij dat hij zijn toekomstige bestaansmiddelen kan aantonen, zonder dat hij bij zijn invrijheidstelling extra stappen moet ondernemen. [...]

Go to Top