De beklaagde werd strafrechtelijk vervolgd voor het verhuren van 3 woningen die niet voldeden aan de minimale woonkwaliteitsvereisten die in de Vlaamse Wooncode worden gesteld.

Lees de samenvatting in een andere taal :