Op 1 mei 2021 kraakte een groep jongeren het tweede pandhof van het Gentse Caermersklooster, beter gekend als het Pand. In de bidgangen bevinden zich een dertigtal woningen van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, waarvan het merendeel al een tijd leegstond.

Lees het commentaar in een andere taal :