De “Ordre des barreaux francophones et germanophone”, de vzw “Syndicat des Avocats pour la Démocratie”, de vzw “L’Atelier des Droits Sociaux”, de vzw “Belgisch Netwerk Armoedebestrijding”, de vzw “Réseau wallon de lutte contre la pauvreté”, de vzw “Ligue des droits humains” en de vzw “Association Syndicale des Magistrats” vorderen de vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 14 oktober 2018 “tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen” (B.S. 20 december 2018).

Lees de samenvatting in een andere taal :