De zaak CG t. Department for Communities in Northern Ireland heeft betrekking op een niet-beroepsactieve EU-onderdaan die in de gastlidstaat waar zij verbleef beroep wenste te doen op sociale bijstand.

Lees het commentaar in een andere taal :