Het tijdschrift / nr. 2/2023

2023-06-29T13:18:11+02:0031 mei 2023|Non classé|

Dit tweede nummer van 2023 begint met 1 cursiefje (Een behoorlijke huisvesting als grondrecht voor iedereen blijven waarborgen), gaat verder met 2 doctrinale bijdragen (Bernard Hubeau’s zoektocht naar rechtvaardigheid, recht en onrecht bij Albert Camus; Bedelreglementen vanuit een mensenrechtenperspectief, Onderzoek naar bedelreglementen in België en de impact van het Lacatus-arrest en de rechtspraak van de Raad van State), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (gewone hoven en rechtbanken) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie : Michiel Commère

3105, 2023

Cursiefje van Alexis Versele, «Een behoorlijke huisvesting als grondrecht voor iedereen blijven waarborgen»

Economische rechten, Gezondheidzorg, Klimaat / Milieu, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

In het cursiefje beschrijft een bezorgde Alexis Versele het voorstel van Kamerlid Sander Loones (N-VA) met betrekking tot wat hij een "volksberoep" noemt, dat op de agenda van het N-VA-congres van zaterdag 13 mei 2023 stond. [...]

3105, 2023

Bernard Hubeau’s zoektocht naar rechtvaardigheid, recht en onrecht bij Albert Camus

Economische rechten, Menselijke waardigheid, Politieke rechten, Sociale rechten|

Als een boek over Albert Camus dat 622 pagina’s telt, voor u ligt, rijst onmiddellijk de vraag: waarom? Waarom een boek schrijven over een auteur die zelf veel heeft geschreven en waarover er al meer inkt op papier is gevloeid dan hijzelf ooit had gekund. Wie de auteur van dit boek over Camus een beetje kent, zal niet verbaasd opkijken. Bernard Hubeau ademt al jaren de geest van Camus uit. [...]

3105, 2023

Vredegerecht Gent (IV), 10 februari 2023

Justitie, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

In het artikel 1344octies Gerechtelijk Wetboek is opgenomen dat iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed in geval van volstrekte noodzakelijkheid bij eenzijdig verzoekschrift neergelegd op de griffie van het vredegerecht een vordering kan inleiden tot uithuiszetting uit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken.

Go to Top