De heer T. D. betwist niet dat hij en zijn kompanen geen recht hebben om in het “Vredehuis” te verblijven en/of activiteiten te organiseren. Ze zijn personen die zonder recht noch titel een pand betrekken zoals bedoeld in art. 1344octies Gerechtelijk Wetboek.

Lees de samenvatting in een andere taal: