Dit arrest betreft de niet-nakoming door Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) en de Belgische staat van hun verplichting om een asielzoeker een waardige opvang te bieden.

Lees de samenvatting in een andere taal: